นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการคลายล็อคหรือไม่ ว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลทางสาธารณสุข ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินสถานการณ์ควรคลายล็อคหรือไม่ แค่ไหน จะคลายล็อคบางจังหวัด บางพื้นที่ หรือบางกิจการ ซึ่งขณะนี้ก็มีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับมาตรการ เงื่อนไขในการคลายล็อคส่งถึงมือผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการตัดสินใจพอสมควรแล้ว

ทั้งนี้ การประเมินสถานการณ์ควรดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ มีเหตุผล ตรงไปตรงมา สามารถอธิบายสังคมได้ ซึ่งการคลายล็อคต้องอยู่ภายใต้มาตรการ เงื่อนไข คำสั่ง ข้อควรปฏิบัติที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เพราะสังคมไทยคงไม่อยากให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ที่รุนแรงขึ้นมาอีก และรัฐบาลต้องมั่นใจว่าเอาอยู่ ซึ่งถึงแม้แต่เป็นการตัดสินที่ไม่ง่าย เพราะผลที่ออกมาอาจออกมาบวกหรือลบก็ได้ แต่เชื่อว่ารัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะตัดสินใจโดยคำนึงถึงข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางสาธารณสุขและข้อมูลผลกระทบกับประชาชน ผลกระทบทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วยความรอบคอบบนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญ