นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ว่า รัฐบาลพยายามสร้างเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาให้ยุ่งยาก ซึ่งส่งผลต่อการจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง จนคนต้องฆ่าตัวตายเพราะถูกทิ้งจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ซึ่งรัฐบาลต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่า ทุกคนเดือดร้อน ไม่ใช่ทุกคนตั้งใจมาโกงเงินเยียวยาทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ เงินที่นำมาจ่ายเยียวยาก็เป็นเงินของประชาชนทุกคน ถ้ายังปล่อยให้เกิดกรณีแบบนี้บ่อยๆ จะสร้างปัญหาไม่รู้จบ คนเดือดร้อนจะถูกผลักออกจากการเยียวยา ถ้าระบบฐานข้อมูลมีปัญหาและยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข การจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงเกษตรกรที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาอีก ถ้าประชาชนเข้าไม่ถึงการเยียวยาต้องปรับให้สามารถรองรับช่วยเหลือคนได้มากขึ้น นอกเหนือจากการให้ประชาชนอุทธรณ์ออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนแล้วถูกปฎิเสธความช่วยเหลือไม่ได้รับเงินเยียวยาจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ผู้เดือดร้อนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือทาง www.เราจะไม่ทิ้งกัน.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ รัฐบาลสร้างขั้นตอนลงทะเบียนให้ยุ่งยากซับซ้อนเพราะเหตุใด

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่าความกลัวของประชาชนจะโกงรัฐ ต้องถูกแก้ไขถ้าการเยียวยาไม่ช่วยแก้ปัญหา คนเดือดร้อนเข้าไม่ถึง ท้ายที่สุดคนจะอดตายมากกว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19