น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าตนได้รับการสะท้อนปัญหาจากส.ส.ของพรรคจากทุกภาค ว่า ขณะนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาต่างๆ เพราะการบริหารงานของรัฐบาลในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำได้ ทำให้หนี้สินเกษตรกรเพิ่มเป็นลำดับส่งผลให้คุณภาพชีวิตตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

นอกจากนี้ เกษตรกรยังประสบกับปัญหาภัยแล้ง สลับกับน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ซึ่งการเยียวยาผู้ประสบภัยปีล่าสุดพบว่า รัฐบาลยังค้างจ่ายค่าเยียวยาภัยแล้ง น้ำท่วมกับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อมาประสบปัญหาวิกฤตไวรัสโควิด-19 ซ้ำเติมจากปัญหาเดิมที่ค้างคาอยู่ จึงส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อนกว่าเดิม

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่ออีกว่า ส.ส.เพื่อไทยเรียกร้องให้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรอบด้าน โดยตนได้รวบรวมข้อเสนอแนะและมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรจาก ส.ส. 3 ประเด็น คือรัฐบาลต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าไถพรวน เป็นต้น เพราะปัจจุบันเกษตรกรมีหนี้สินจนขาดกำลังในการซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าว, รัฐต้องจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม น้ำแล้ง ที่ค้างเกษตรกรอยู่ให้ครบถ้วน และสนับสนุนเงินดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรครัวเรือนละ 35,000 บาท ให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างเท่าเทียมกับธุรกิจอื่นๆ และเร่งช่วยเหลือทุกครอบครัวให้ทันเวลา ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก ไม่เช่นนั้นปัญหาจะลุกลามบานปลาย แก้ไขยาก และเกิดผลร้ายกับเกษตรกรและครอบครัวมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน