พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารของกรมสรรพวุธ เกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการจัดซื้อรถยานเกราะสไตร์เกอร์ ติดอาวุธ 50 คัน ด้วยงบประมาณ 4.5 พันล้าน โดยเป็นการจัดซื้อตามโครงการความช่วยเหลือทางการทหาร Foreign Military Sales -FMS จากสหรัฐฯ ว่า จากนโยบายรัฐบาล โดย กระทรวงกลาโหม ได้ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดพิจารณาปรับลดงบประมาณของ ปี 2563 เพื่อนำไปเข้างบกลางให้รัฐบาลนำแก้ปัญหาสถานการณ์ โควิด-19 โดยในภาพรวมกระทรวงกลาโหม มีปรับลดไปจำนวนทั้งสิ้น จาก 7 หน่วยงาน มียอดเงินงบประมาณรวม 1.8 หมื่นล้าน ถูกนำกลับไปผ่าน. พ.ร.บ.การโอนงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับหลายๆ กระทรวง ซึ่งจาก ยอด 1.8 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นงบประมาณของกองทัพบก หน่วยเดียว เกือบ 1 หมื่นล้านบาท

ซึ่งในการดำเนินการปรับลดนั้น จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ คือ โครงการไหนที่ยังไม่ผูกพัน ให้ชะลอตัดออกไปทั้งหมด ส่วนโครงการไหนผูกพันแล้ว ให้ตัดเหลือเพียงครึ่งเดียว ทำให้โครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ เช่น โครงการรถถัง ปืนใหญ่ หรือ เรดาร์ รวมถึง โครงการปกติอื่นๆ อีกประมาณ 26 โครงการ จำเป็นต้องถูกชะลอตัดออกไป

 

ส่วนกรณีเรื่องของยานเกราะล้อยาง สไตร์เกอร์ ที่มีสื่อนำเสนอไปนั้น อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ผูกพันแล้ว โดยแผนเดิมจะมีการใช้งบประมาณ ของปี 63 จำนวน 900 ล้านบาท แต่ด้วยหลักเกณฑ์ตามนโยบายของ กระทรวงกลาโหม ทำให้ต้องมีการตัดลดงบประมาณออกไปครึ่งหนึ่ง และทำให้เหลืองบประมาณปี 63 เพื่อใช้ในโครงการนี้เพียง 450 ล้าน เท่านั้น

โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า โครงการฯ นี้จัดซื้อด้วยระบบ FMS เป็นไปตามความช่วยเหลือทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ได้รับอนุมัติงบประมาณไว้ 4,515 ล้าน ได้จำนวน รถยานเกราะ รวมแล้วกว่า 100 คัน ซึ่งรวมกับที่ทาง สหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือในลักษณะให้เปล่า

โดยลักษณะการใช้งบฯ เป็นแบบผูกพันข้ามปี ตั้งแต่ปี 63-65 ทำให้ในปี 63 เดิมก่อนถูกปรับลด จึงมีแผนใช้เพียง 900 ล้านบาท อีกทั้งด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 กองทัพ ในจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับโครงการนี้ ไม่ใช่เป็นการจัดหาเฉพาะรถเท่านั้น ยังรวมถึงที่ทางสหรัฐฯ จัดชุดครูฝึกมาฝึกการขับรถ การใช้รถทางยุทธวิธี เทคนิคต่างๆของรถรวมทั้งชิ้นส่วนอะไรในการซ่อมบำรุง ที่นั่งการศึกษาในต่างประเทศ การสร้างโรงซ่อม และอาคารที่จอดรถจำนวนหนึ่งด้วย ล่าสุด กองทัพบกสหรัฐฯ ยังได้มอบกระสุนชนิดต่างๆ ให้กับกองทัพบกไทย มูลค่า 600,000 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเติมให้มา และยังเป็นผู้จัดเที่ยวบินอนุญาตให้นำนักเรียนทุนฯ ในสหรัฐฯ กลับมาไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่ติดค่าใช้จ่าย