นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ยอดประชาชนขอสินเชื่อฉุกเฉินสู้โควิด-19 ล่าสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 มียอดรวมขอสินเชื่อแตะ 1,365,216 ราย วงเงินรวม 30,048 ล้านบาท แบ่งเป็น “ผู้มีอาชีพอิสระ” วงเงินกู้ 10,000 บาท จำนวน 871,299 ราย และ “ผู้มีรายได้ประจำ” วงเงินกู้ 50,000 บาท จำนวน 493,917 ราย

อย่างไรก็ตามประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น