นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันนี้มีบริษัทแบรนด์ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบเครื่องดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดกว่า 3 หมื่นขวดเพื่อมอบให้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่วนกรณีความคืบหน้าเรื่องการบริจาคเงินเข้าบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า ในตอนนี้มียอดกว่า 30 ล้านบาท แต่ก็มีการบริจาคเข้ามาต่อเนื่อง รวมถึงยังมีการบริจาคสิ่งของอย่างอื่น เช่น หน้ากากอนามัย เข้ามาอีกด้วย ซึ่งทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยในตอนนี้เรื่องเงินกองทุนโควิด-19 ที่จะนำออกมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกำลังหาหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายและจะต้องให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แก้ระเบียบ
ก่อนเพื่อให้นำเงินออกมาใช้ได้

ทั้งนี้ เรื่องการเยียวยาพระสงฆ์นั้น นายเทวัญกล่าวว่า จะต้องดูทางสำนักพุทธเสนอมาตราการเข้ามาก่อน ในตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ซึ่งในตอนนี้พระสงฆ์ดูแลกันเองอยู่ โดยวัดใหญ่ๆเป็นผู้ดูแลวัดเล็ก ซึ่งวัดใหญ่ๆที่มีศักยภาพกว่า 200 วัด มีการเปิดโรงทาน