เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ รพ.ตร. พล.ต.อ.มนูฯ รองผบ.ตร.เปิดเผยว่น คณะนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 38 เห็นว่าในช่วงนี้การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีต่อเนื่องเป็นระยะ อีกทั้งรพ.ตำรวจซึ่งเป็นหลักในการรักษาข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อฯ จึงเห็นว่าควรบริจาคเงินในนามของรุ่นเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
วันนี้ตน พร้อมคณะโดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.เชษฐาฯ ผบช.ตำรวจท่องเที่ยว (ประธานรุ่น 38), พล.ต.ท.อำพลฯ ผบช.ภ.1, พล.ต.ท.ภัคพงศ์ฯ ผบช.น. และเพื่อนๆรุ่น 38 อีกหลายท่านได้ร่วมมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาทให้กับมูลนิธิแพทย์ศาตร์ตำรวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ อาคารใหม่ชั้น 19 สำนักงานแพทย์ใหญ่ ในส่วนของ พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น.และคณะ ยอดเงินบริจาค 191,181 บาท