นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงการที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เสนอออก 3 พรก. เงินกู้ 3 ฉบับ ยอดรวมเกือบ 2 ล้านล้านบาทนั้น ขอเสนอว่า ถ้ารัฐบาลอยากให้เศรษฐกิจพื้นฐานฟื้นได้จริงให้แจกเงินประชาชนทุกคนหกเดือนโดยไม่มีเงื่อนไข เด็กต่ำกว่า 18 ปีหรือคนชราก็แจกโดยลดยอดแจก
เหลือครึ่งหนึ่งของยอดแจกประชาชนในวัยทำงาน โดยกระบวนการแจกขอให้เป็นกระบวนการที่ง่ายไม่ซับซ้อนถ้ามีบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ก็โอนเข้าช่องทางนั้นเลย ไม่ต้องมีการลงทะเบียน ส่วนผู้ที่ไม่มีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งไปรษณีย์ไปให้ตามที่อยู่ การนำเงินแจกประชาชนทุกคนในเวลาวิกฤติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการบริหารภาษีที่ดีกว่านำไปซื้ออาวุธไปตั้งไว้ให้ชมในวันเด็ก

โฆษกพรรคเพื่อชาติ ชี้แจงถึงเหตุผลที่เสนอให้แจกทุกคนเพราะภาวะเศรษฐกิจ ณ. เวลานี้กลุ่มประชาชนฐานรากของประเทศอยู่ในภาวะสาหัส การส่งเงินเข้ามือประชาชนกลุ่มนี้ทุกคนในครอบครัวเป็นเวลาหกเดือนโดยเร็ว ให้ความรู้สึกพอเพียงที่จะใช้จ่าย ทำให้ใช้จ่ายเร็วโดยไม่ต้องคิดถึงวันข้างหน้า เพราะยังมีการแจกต่อถึง 6 เดือน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในตลาดขึ้นอีกหลายรอบ ทำให้กำลังซื้อฐานรากเพิ่มขึ้น ภาคการบริโภคในประเทศเติบโตเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เร็วที่สุด ส่วนเหตุผลที่เสนอให้แจกด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เพราะเวลานี้อยู่ในภาวะโรคระบาด ทุกคนไม่ควรต้องเดินทางไปติดต่อกันเพื่อควบคุมโรค และทำให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็ว