นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการออก พ.ร.ก. 3 ฉบับของรัฐบาลว่า นับเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลตัดสินใจออก พ.ร.ก. 3 ฉบับ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 และช่วยพยุงฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ในสถานการณ์ที่ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะยุติลงเมื่อใด ซึ่งถ้าการแพร่ระบาดยังขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะเหนื่อยตามไปด้วย ถึงแม้การออก พ.ร.ก. ในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการก่อหนี้สาธารณะเพราะเรายังมีเพดานในการก่อหนี้สาธารณะได้อีกพอสมควร แต่การใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. นี้ ก็ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

จึงขอเสนอนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องใช้เงินกู้และเงินงบประมาณที่กำลังปรับลดขนาดนี้แบ่งออกเป็น 3 ก้อนใหญ่ ๆ คือ
– ก้อนแรก ใช้แก้ปัญหาประชาชนทุกระดับไม่ให้อดตายโดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
– ก้อนที่ 2 ใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนทั้งผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางสังคม
– ก้อนที่ 3 ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจครบวงจรตั้งแต่เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจจุลภาคถึงเศรษฐกิจมหภาค

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าการกระจายให้น้ำหนักการใช้เงินของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นระบบครบวงจร จะทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถเดินหน้าต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในที่สุด