นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับเรื่องเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ล้างมือ ว่า ที่ผ่านมากรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้ปลดล็อคให้สามารถใช้เอทานอลผสมกรีเซอรีน แล้วนำออกมาผลิตเพื่อการจำหน่ายได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ทำเจล-แอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดมือ เพราะฉะนั้นตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมมานี้จึงเป็นช่วงที่เริ่มผลิตแอลกอฮอล์หรือเจลที่มีส่วนผสมของกรีเซอรีนได้ จึงคาดว่าในเดือนเมษายนนี้จะมีเจลและแอลกอฮอล์ออกสู่ตลาดได้มากขึ้น

โดยในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของการผลิตเจลและแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาด ที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เจลไม่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ทันความต้องการของผู้บริโภค

รวมถึงมาตรการของอย.ที่ได้กำหนดให้เจลที่ผลิตออกขายในตลาดต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าร้อยละ 70 ทำให้เจลจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าเกณฑ์ต้องกวาดออกจากตลาดไปทำให้เกิดการขาดแคลนในช่วงนั้น