นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า พรรคเพื่อไทยและทีมงานส.ส.ในแต่ละพื้นที่ ลงพื้นที่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวให้กับประชาชน
โดยจับมือร่วมกับกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยมอบให้กับกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ได้นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมากกว่า 30,000 ขวด มอบให้กับทางสาธารณาสุขในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนมีความตื่นตัวมากเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และต้องการอุปกรณ์ในการป้องกันตัว แต่หาซื้อยากและมีราคาสูง
ทางพรรคเพื่อไทยและทีมงานส.ส.จึงเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาเจลล้างมือนำไปช่วยเหลือประชาชน เพื่อสร้างความเชื้อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

ทั้งนี้แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสคิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังไม่รุนแรง แต่ด้วยความไม่ประมาท ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากกรุงเทพไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ที่กลับมาในพื้นที่ มีการพูดคุยและปรับความเข้าใจ รวมทั้งร้องขอให้กักตัวเองอยู่แต่ในบ้านเพื่อเฝ้าระวังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลไม่พบว่าประชาชนในพื้นที่มีการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อแต่อย่างใด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ได้รับผลกระทบมาก ทั้งการค้าการขาย การเกษตร ทุกอย่างหยุดนิ่งหมด และไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเมื่อไหร่

ดังนั้นจึงอยากให้รัฐออกมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งการพักหนี้-พักดอกเบี้ยจากทุกธนาคาร เพื่อต่อลมหายใจให้กับประชาชน หากไม่ทำอะไรเลยเชื่อว่าประชาชนอาจล้มละลายพร้อมกันทั้งประเทศ