ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการป.ป.ช. รายงานว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ส่งหนังสือขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปมนาฬึกาหรูกับ ป.ป.ช.ออกไปอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งครบกำหนดชี้แจงในวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่ายังติดปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ที่ต้องรวบรวมนำมาเป็นหลักฐานเพิ่มเติม จึงขอขยายอีก 15 วัน

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดในวันที่ 2 มี.ค.นี้ พล.อ.ประวิตร จะต้องยื่นคำชี้แจงต่อป.ป.ช. และจะไม่สามารถขอขยายเวลาได้อีกเนื่องจากป.ป.ช.ให้ขยายเวลาได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น และยอมรับว่าการขอขยายเวลาในรอบล่าสุดนี้ ทำให้ป.ป.ช.ไม่สามารถตรวจสอบกรณีนาฬิกาหรูได้เสร็จสิ้นภายในเดือนก.พ.นี้ตามที่เคยบอกไว้ได้