นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า หลังวันที่ 9 พ.ค.จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งเมื่อพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลเราจะดำเนินโครงการและนโยบายที่เราใช้หาเสียงทันที โดยเฉพาะในเรื่องมาตราการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร การดูแลพืชผลทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตราการช่วยเหลือชาวนา ชาวสวนยาง ปาล์ม อ้อย มัน รวมไปถึงการดำเนินการต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วย

นายธนกร กล่าวอีกว่า นโยบายที่พรรคประกาศไว้ทุกนโยบายจะดำเนินการ และอะไรที่จำเป็นเร่งด่วนพรรคก็จะดำเนินการทันทีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตนเชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถช่วยเรื่องราคาสินค้าเกษตรได้ เพราะจะมีนักการเมืองที่เข้าใจภาคเกษตรมาเป็นฝ่ายบริหารด้วยบวกกับการตัดสินใจที่เด็ดขาดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ และเชื่อว่าครม.ใหม่จะเป็นที่ถูกใจของประชาชน สามารถนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน