เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้ลงนามคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนพิเศษที่ 0007/160 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึงผู้ปฎิบัติ รอง ผบ.ตร.,จตช.,/ผอ.ศพดส.ตร.,ที่ปรึกษาพิเศษ,รอง ผบ.ตร.(บร.)/ผอ.ศปฉช.ตร. ผู้ทราบ นรม.รมว.กห. หนังสือดังกล่าวระบุว่า “อ้างถึงคำสั่ง ตร.ที่232/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 สั่งการให้ ผบช.สตม.ให้ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.โดยขาดจากการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ ตร.มอบหมายเป็นไปความเรียบร้อยและสอดคล้องกับคำสั่ง ตร.จึงให้ผอ.ศูนย์ฯ พิจารณามอบหมายให้ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการเหมาะสมไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ต่างๆแทน ผบช.สตม.และ/หรือเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รอง ผบช.ทท.ซึ่งศูนย์ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ใขตำแหน่งให้เป็นปัจุบัน แล้วเสนอพิจารณาภายในวันที่ 9 เม.ย.62 ทั้งนี้หากมีการจัดชุดปฏิบัติการใดๆที่มี ผบช.สตม.เป็นหัวหน้า ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแทน ผบช.สตม. พิจารณาแต่งตั้งชุดปฏิบัติการใหม่ให้เรียบร้อยโดยด่วน จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน”