สำนักงาน กกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ ดังนี้

กกต.