ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการที่ได้มีนักวิจัยเก็บตัวอย่างจากอุจจาระมนุษย์และพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ในทุกตัวอย่างที่เก็บมา โดยสามารถระบุชนิดของพลาสติกได้มากถึง 9 ชนิด ซึ่งไมโครพลาสติกที่พบอยู่ในลำไส้ดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้นกัน และนำสารพิษและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งสถิติจากทั่วโลกพบว่ามีการทิ้งขยะลงทะเลประมาณ 8 ล้านตันต่อปี

ซึ่งพลาสติกส่วนใหญ่ที่พบตามท้องทะเลคือ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ และหลอดดูดน้ำ นอกจากนี้ขยะพิษที่ถูกทิ้งลงในทะเลยังทำลายระบบนิเวศและทำลายชีวิตสัตว์น้ำจำนวนมาก มีผลงานวิจัย บ่งชี้ว่าเมื่อผ่าท้องปลาจะพบพลาสติกจำนวนมาก ดังนั้นหากเราบริโภคอาหารทะเลทุกชนิดเข้าไปจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และโรคโครโมโซมเพศเพี้ยน

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวต่อว่า จากสถิติ คนไทยใช้ถุงพลาสติกจำนวน 8 ใบต่อ 1 วัน ขยะในทะเลส่วนใหญ่เกิดจากคนทิ้งตามแม่น้ำ ลำคลอง และไหลลงสู่ท้องทะเล บางส่วนเกิดจากนักท่องเที่ยวทิ้งขยะตามชายหาด รัฐควรประกาศให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหรือ อาจจะคิดราคาค่าถุงพลาสติก โดยลดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับราคาต้นทุนที่ถูกลงให้แก่ผู้บริโภค รัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและนำเทคโนโลยี AI มาตรวจสอบผู้กระทำผิด และในภาครัฐควรรณรงค์จัดโครงการรีไซเคิลขยะทุกชายหาด โดยทำความสะอาดชายหาดและทะเลให้ สะอาด เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะทางทะเล พร้อมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกโดยขอความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน