นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีต ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมงาน “รำลึกคุณูปการ “ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ที่ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมเขียนความระลึกถึงผ่านเพจ ‘สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล’ โดยมีเนื้อหาใจความดังนี้

“ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นผู้ที่ผมเคารพชื่นชมท่านมาก เมื่อผมเป็นผู้แทนใหม่ๆ เรียนเชิญท่านไปปราศรัยหาทุนให้มัสยิดบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ ท่านก็ไป ท่านเสียค่าเดินทาง ค่าที่พักเอง  ขอให้ท่านหาทุนสร้างโดมที่มัสยิดบ้านเกาะเคี่ยมท่านก็หาไปให้ได้สร้างแล้วเสร็จ มัสยิดเกาะลิบงเชิญท่านไป ท่านก็ไป ตอนเดินทางกลับ ท่านทราบว่ามีการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมให้กับเยาวชน เชิญท่านแวะไปพบเด็กๆ ท่านก็แวะไป บรรยายสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน แม้งานเล็กๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรให้ผมประสานเชิญท่านไปบรรยายท่านก็ไป ทำให้ผมได้เครดิตมาก ผมจำเนื้อหาการบรรยายได้ว่า ‘ประชาคมอาเซียนจะต้องแบ่งปันกัน ไม่ใช่ยุคอาณานิคมที่ไปแย่งชิงผลประโยชน์ ต้องมีสุขร่วมกัน’ เมื่อท่านจัดงานที่โรงเรียนปอเนาะบ้านตาล ผมได้ติดตามไปกับท่านชวน (นายชวน หลีกภัย)ไปร่วมงาน จำได้ว่า “แม่น้ำสองสาย คือ พี่น้องมุสลิมต้องเรียนรู้ทั้งทางโลก และทางศาสนาไปด้วยกัน”

นายสมบูรณ์กล่าวปิดท้ายว่า “รู้สึกเสียดายท่าน ดร.สุรินทร์ มาก ภูมิใจที่ได้รู้จักท่าน ท่านเป็นคนดีจริงๆ”