ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย พร้อมคณะผู้บริหารพรรค ได้มายื่นขอจดจัดตั้งพรรคใหม่เป็นครั้งที่สองโดยพล.ต.ทรงกลด กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา เคยมายื่นขอจัดตั้งพรรคแล้วครั้งหนึ่ง แต่ต้องขอถอนเรื่องกลับไปเพราะต้องแก้ไขเรื่องการดำรงตำแหน่งที่ตนเคยควบตำแหน่งหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรคให้เหลือเพียงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และเลือกเลขาธิการพรรคใหม่เพิ่มตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนกรรมการบริหารพรรคจาก 19 คนเป็น 30 คน ตามคำแนะนำของกกต.

“เมื่อดำเนินการเรียกร้อยแล้วจึงได้มายื่นขอจดจัดตั้งพรรคใหม่เป็นครั้งที่สอง เอกสารหลักฐานมีความสมบูรณ์ ไม่น่าต้องกลับไปแก้ไขอีก โดยก่อนหน้านี้ กกต.เห็นชอบในเอกสารบางส่วนไปแล้ว คาดว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะพิจารณารับรองให้เป็นพรรคการเมืองไม่น่าจะใช้เวลาเกิน 1 เดือน ซึ่งจะทำให้พรรคพลังชาติไทย เป็นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์ และการเตรียมการน่าจะทันกับการที่รัฐบาลจะผ่อนคลายคำสั่ง คสช.ที่ 53/ 2560  ทำให้พรรคเตรียมเรื่องการจัดการเลือกตั้งได้ทัน” พล.ต.ทรงกลด กล่าว

ส่วนกระแสดูดอีดตส.ส.นั้น พล.ต.ทรงกลด กล่าวว่า ไม่มีความเห็นเรื่องพลังดูด เพราะมาด้วยจิตอาสา ทุกอย่างเตรียมการไว้หมดแล้ว จะส่งส.ส.ครบทั้ง 350 เขต จากที่สำรวจขณะนี้ยังอยู่ครบ และตั้งเป้าจะได้ส.ส.ไม่น้อยกว่า 300 ที่นั่ง โดยพรรคมี 5 เป้าหมายคือ เป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  เป็นพรรคของประชาชน ไม่ใช่ของวงศ์ตระกูล เป็นสถาบันการเมือง  มีความเป็นสากล ทั่วโลกรู้จักเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์ และเป็นพรรคความหวังใหม่ของคนทั่วประเทศ ไม่ใช่พรรคชั่วคราวหรือพรรคเฉพาะกิจหรือพรรคทหาร

“ในพรรคเราไม่มีส.ส.เก่าเป็นผู้สมัคร 80 เปอร์เซ็นต์เป็นคนรุ่นใหม่ ส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์เป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานให้ประเทศชาติ เช่น ในด้านการศึกษา เรามีอดีตปลัดกระทรวงศึกษา ด้านคมนาคมจะมีอดีตปลัดคมนาคมเป็นที่ปรึกษา ส่วนทีมเศรษฐกิจเราจะมีทีมที่คิดในรูปแบการเปลี่ยนแปลง (Change) เรามีนโยบายที่จะหาเงินเข้าประเทศ 18 ล้านล้านบาท โดยไม่รีดภาษีจากประชาชน เรามี  5 โครงการที่จะหาเงินเข้าประเทศ โดย 1. ขุดคลองไทย  2. ทำเอ็นเตอร์เทนเม้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก  3.ทั้งประเทศจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์  4.เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก  และ5. เป็นศูนย์กลางการเงินของโลก” พล.ต.ทรงกลด กล่าว

จนถึงขณะนี้ยังเห็นว่าพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้เคยบอกแล้วว่า นายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่พรรคจะสนับสนุนจะต้อง

1 .เป็นบุคคลที่ประชาชนสนับสนุน

2.ดี เก่ง กล้า

3.มีอุดมการณ์ทำเพื่อชาติ และ

4. จริงใจซื่อสัตย์ต่อประชาชน

ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์มีคุณสมบัติครบถ้วน พล.ต.ทรงกลด กล่าว