ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป กล่าวถึงความคืบหน้าการขอจดจัดตั้งพรรคประชาปฏิรูปต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า กกต. แจ้งว่าเอกสารที่ทางพรรคส่งไปนั้นใกล้สมบูรณ์แล้ว และคาดว่ากลางเดือนส.ค. กกต. จะประกาศรับรองคำขอจดจัดตั้งทะเบียนพรรคการเมือง จากนั้นพรรคจะดำเนินการตามอุดมการณ์ของพรรค 3 ประการตามที่เคยได้ประกาศไว้ แม้ขณะนี้พรรคจะยังไม่ได้ดำเนินการแต่นโยบายของพรรคได้มีความเคลื่อนไหวบ้างแล้ว อาทิ การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ และออกพ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่ซึ่งสร้างให้พระภิกษุอยู่ในหลักของพระธรรมาธิปไตยและอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง

“พรรคจะดำเนินการจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปทุกจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับการเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเรื่องร้องทุกข์จากเจ้าอาวาสวัดต่างๆ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนส.ค.เป็นต้นไป” นายไพบูลย์ กล่าว

นายไพบูลย์ กล่าวถึงการสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งว่า พรรคใดที่ต้องการสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ ถือเป็นเรื่องดี ทั้งนี้การที่พล.อ.ประยุทธ์จะได้เป็นนายกฯ อีกสมัยจะต้องมีประชาชนสนับสนุนจำนวนมาก และจากที่ตนสำรวจมาพบว่าพล.อ.ประยุทธ์ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง  พร้อมกันนี้อยากให้ประชาชนช่วยสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์โดยผ่านเสียงของส.ส.ในรัฐสภาอีกทาง และเมื่อพรรคประชาชนปฏิรูปได้เข้าสภาก็พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน ซึ่งตนมั่นใจว่าผู้แทนของพรรคจะได้รับการเลือกเข้าสภาพอสมควร

“เมื่อถึงเวลาเลือกนายกฯ ทางพรรคพร้อมสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเป็นคนมีความสามารถและซื่อสัตย์ โดยไม่จำเป็นต้องรวมเสียงกับพรรคไหนเพราะการสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ถือเป็นเอกสิทธิของส.ส.แต่ละคน หากรัฐบาลหรือคสช.ออกมาตราการงดไพรมารีโหวตในครั้งแรก ทางพรรคก็จะใช้วิธีไพรมารีโหวตในการหาผู้สมัครที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆ โดยผ่านสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้นๆ” นายไพบูลย์ กล่าว