เรื่องฉาวๆ น่าอายไปทั่วโลก การทุจริตโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนนั้น อย่างล่าสุดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สุราษฏร์ธานี อาหารกลางวันนักเรียนให้เด็กๆ กินขนมจีนคลุกน้ำปลา ภาพที่เห็นตามสื่อมันขำไม่ออกจริงๆ
ทำไปได้ไงว่ามั๊ยอ่ะ !?
ซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตื่นตัวกันพอสมควร โดย “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสวนาทางวิชาการการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณจัดสรรค่าอาหารกลางวัน
อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน !?
โดยจะโอนเงินจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออปท.บริหารจัดการ โดยสถานศึกษาในสังกัด อปท.จะต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามสถานศึกษา ส่วนสถานศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่นให้ อปท.อุดหนุนเงินงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย !?
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ อปท.จัดสรรงบประมาณภายใน 7 วันหลัง จากได้รับเงินงบประมาณจากกรมฯ พร้อมยืนยันได้กำชับให้ อปท.ตรวจสอบบัญชีค่าอาหารกลางวันอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้พิจารณานำระบบแนะนำอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
มาใช้ในสถานศึกษา !!
เพื่อคุณค่าทางโภชนาการตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับสภาพสังคม ส่วนสถานศึกษาใดหาซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง ก็ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และให้มีการปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ผู้บริหาร อปท.ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด !?
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสุ่มตรวจเป็นระยะ ข้อสรุปเบื้องต้นจะผลักดันให้ใช้ระบบไทยสคูลลันซ์ จัดเมนูอาหารกลางวันที่จะช่วยคำนวณปริมาณอาหาร ปริมาณวัตถุดิบที่เหมาะสม ลดโอกาสทุจริต คาดว่าหากพัฒนาโปรแกรมไทยสคูลลันซ์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น จะช่วยแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ !!
“คอรัปเตอร์” คงต้องบอกว่าหลังจากเด็กๆ ที่ จ.สุราษฏร์ธานี กินขนมจีนราดน้ำปลากันมาแล้ว ที่ขอนแก่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง เด็กๆ กินข้าวมันวิญญาณไก่ ฮาไม่ออกอีกเหมือนร้อนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ต้องสั่งเด้งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดังกล่าว และสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทำไปได้ไง “เมนูข้าวมันวิญญาณไก่” เจอเมนูนี้สะเทือนเชฟทำอาหารทั่วโลกจริงๆ พับผ่าซิ

คอรัปเตอร์