พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ได้รับมอบจักรยานจาก กองทัพบก เพื่อแจกจ่ายมอบให้กับ นักเรียนบ้านอุมฮวม และ นักเรียนบ้านหินลาดนาไฮ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 10 คัน โรงเรียนละ 5 คัน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณหลังเขื่อนภูมิพล โดยกำลังพลและทหารจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 310 ต้องเดินทางโดยการนั่งเรือ ใช้ระยะเวลา 45 นาที และเดินทางต่อด้วยรถยนต์เข้าหมู่บ้าน ใช้เวลาอีกประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อให้มุ่งหวังนักเรียนได้มีจักรยานไว้ใช้เดินทางไปโรงเรียนและสันจรเดินทางในชีวิตประจำวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกับอนาคตประเทศที่ยั่งยืน