เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวประจำ ตร. รายงานว่า จากกรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลไลน์ว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผกก. วาระประจำปี มีการวิ่งเต้นกันอย่างหลักนั้น จึงทำให้มีการเผยคำสั่งล่าช้าออกไป รวมถึงมีการแชร์ข้อมูลในทางโซเชียลไลน์ว่า จะมีการเลื่อนการ เผยแพร่คำสั่งการแต่งตั้ง และเลื่อนการแต่งตั้งออกไปอีก

ผู้สื่อข่าวประจำ ตร.ได้สอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าว ไปยังเจ้าที่ตำรวจสำนักงานกำลังพล ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรณีดังกล่าว ได้รับการยืนยันว่า ทางสำนักงานกำลังพล ไม่มีการเลื่อนออกไปแต่อย่างใด โดยให้คำสั่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2564 เหมือนเดิม ตามที่ ผบช.สกพ. ได้ออกคำสั่งครั้งล่าสุด

ด้าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า การแต่งตั้งข้าราชการ ตำรวจระดับ สว.ถึง รอง ผกก.นั้นเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว “ไม่มีเลื่อนออกไปแต่อย่างใด ตามที่มีการแชร์ข้อมูลโซเชียลไลน์” โดยคำสั่งมีผลพร้อมกันทั่วประเทศ คือ วันที่ 7 ธ.ค.2564 นี้ ขอยืนยัน

รวมถึงไม่ได้มีสาเหตุล่าช้า จากการวิ่งเต้นแต่อย่างใด การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้ชัดเจน ต้องทำตาม กฏกระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้นการแต่งตั้งระดับ สว.ถึง รอง ผกก. เป็นอำนาจของผู้บัญชาการ ที่ ผบ.ตร. มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำสั่งการแต่งตั้ง ก็มีคณะกรรมการช่วยกลั่นกรอง ก่อนเสนอ ผบช.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งมีผลบังใช้ตามกฏหมายต่อไป

มีรายงานว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ ทาง “แอพพลิเคชั่น แทนใจ” และทางเว๊บไซด์ “กองสารนิเทศ” ช่วงไม่เกิน 24.00 น. ของวันนี้ (6 ธ.ค.)