วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ มีพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผู้แทนพระองค์ให้ พล.เอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้แก่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมกุล ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี

ซึ่งมีผู้ที่ได้เข้ารับเกียรติ จำนวน 333 คน มีผู้มีอุปการคุณ เข้ารับโล่ จำนวน 112 คน ผู้แทนพระองค์มอบโล่และเกียรติบัตร โดยมีพระสงฆ์ 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พิธีกรเบิกผู้แทนพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นำกล่าวคำปฏิญาณ ผู้แทนพระองค์กล่าวแสดงความยินดีแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่ได้กำหนดไว้เรื่องการเว้นระยะห่างและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณการจัดงานซึ่งพ่อตัวอย่างแห่งชาติและผู้ติดตามทุกคนได้รับการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิท 19 โดยดำเนินการตรวจ ATK ของตนเองก่อนมาร่วมงานทุกคน