แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

พาณิชย์ย้ำต้องมีกองทุน FTA ช่วยเกษตรกร

<!--[CDATA[ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมระดมความคิดเห็นภาคเกษตร ในเรื่อง “ปัญหาและผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และกลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี” พบว่า แม้ปัจจุบันภาครัฐจะมีกลไกช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA อาทิ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเน้นช่วยเหลือภาคเกษตรเป็นหลัก และโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งเน้นช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ แต่กลไกดังกล่าวยังมีข้อจำกัด และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเขียนโครงการขอรับการช่วยเหลือได้ เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เกณฑ์การพิจารณามีความเข้มงวด มีระเบียบขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ...

กรมเจรจาฯนำทัพกูรูลงใต้คุยอาร์เซ็ป

<!--[CDATA[ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดงานสัมมนาประชาพิจารณ์ “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” ในวันที่ 17 กันยายนนี้ ที่ โรงแรมที อาร์ ร็อคฮิล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป (RCEP) รวมถึงการเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงและการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น...

กรมเจรจาฯ ลุยพัฒนาอุตสาหกรรมชาไทย

<!--[CDATA[ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรและผู้ประกอบการชาจังหวัดเชียงรายอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายนนี้ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชารับทราบและเตรียมพร้อมรับมือ รวมถึงเตรียมแสวงหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก FTA ซึ่งในวันที่ 14 กันยายน จะเปิดเวทีสัมมนา “โอกาสของชาไทยในยุคการค้าเสรี” ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการชา ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาสินค้าและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19...

พณ.จัดงานสร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย 1-2 ส.ค. นี้

<!--[CDATA[ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมจัดงาน “สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคมนี้ ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดเพชรบุรี โดยจะมีการเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 5 จังหวัด...

พณ.ผนึกเอกชนดันสินค้าเกษตรไทยรุกตลาดอาร์เซ็ป

<!--[CDATA[ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ‘เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด’ ของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยให้พร้อมสำหรับความตกลงการค้าเสรีฉบับล่าสุด คือ อาร์เซ็ป ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย ก่อนที่ประเทศสมาชิกจะร่วมลงนามความตกลงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จึงต้องเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยให้สามารถปรับตัว และใช้ประโยชน์จากความตกลงให้ได้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพิ่มเติมจากความตกลงเอฟทีเอที่ไทยมีอยู่แล้วกับสมาชิกอาร์เซ็ปรายประเทศ โดยเฉพาะกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซึ่งสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้ เช่น...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

โฆษก ตร. เผยยอดตำรวจติดโควิดแล้ว 92 ราย ‘บ.ชน.’ สูงสุด 49 ราย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ  เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีความห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ...

สาร ‘ผบ.ตร.’ ถึงข้าราชการตำรวจ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (10 เมษายน 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสารจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ใจความว่า ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกว้างขวาง มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน พวกเราข้าราชการตำรวจทุกนายอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยง ด้วยภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเพิ่มมาตรการประชุมผู้ถือหุ้น 12 เมษายน 2564

ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวง สีลม เขตบางรัก...