แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตรฯสร้างมูลค่ายางพารายกระดับชาวสวน

<!--[CDATA[ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางยกระดับสินค้ายางพาราของไทยด้วยการผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลกด้วยมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านบาท และส่งออกยางรถยนต์อันดับ 4 ของโลกส่งออกถุงมือยางอันดับ 2 ของโลก ซึ่งประเทศไทยมีวัตถุดิบมากพอที่จะแปรรูปสินค้าสร้างมูลค่า สร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศไทย โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้กำหนดแนวทาง ปฏิรูปยางพาราชุดแรกเพื่อตอบโจทย์ยุคนิวนอร์มอลจากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ชาวสวนยางและสถาบันยางพร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้สำหรับ มาตรการ ที่วางไว้...

เปิดตัว M-Help Me “ตลาดนำการผลิต”

<!--[CDATA[ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวตัวแพลตฟอร์มหลักในการจำหน่ายสินค้าเกษตร M-Help Me ว่ากระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงสินค้าระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง เพื่อให้เกิดระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด สร้างโอกาสไทยทุกคน” โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อช่วยเหลือเกษตรของไทยจากปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในปีนี้ และได้รับผลกระทบในเรื่องการส่งออก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19...

เกษตรกรได้เงินเยียวยาแล้ว 7.1 ล้านคน

<!--[CDATA[ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ากระทรวงเกษตรฯได้ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แล้ว 2 งวด มีเกษตรกรประมาณ 7.1 ล้านคน ส่วนเกษตรกรอุทธรณ์มายังกระทรวงเกษตรฯ แล้วประมาณ 190,000 รายโดย คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์พิจารณาตามหลักเกณฑ์และมติ ครม.พบว่าข้ออุทธรณ์ของเกษตรกรบางกลุ่มตกไป ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชบำนาญ และลูกจ้างราชการ ตลอดจนผู้ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของรัฐไปแล้ว...

กษ.ทำชลประทานนอกเขตแก้ภัยแล้ง

<!--[CDATA[ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้งความเดือดร้อนจากเกษตรกรและชาวบ้าน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เมื่อฝนมาก็ไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ จนชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ต้องลงมือก่อสร้างขุดลอกแหล่งน้ำเอง แต่ก็เกิดปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง รวมถึงความจำกัดด้านงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้รีบมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมชลประทานที่เป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

รมช.เกษตรฯมอบนมโครงการ “ตู้ปันสุข”

<!--[CDATA[ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทยเดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข” ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ที่ตั้งไว้บริเวณ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

“สนง.ศาลยุติธรรม” ร่วมมือ สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนาม MOU มุ่งหวังสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่สังคมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และพลเอกประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ทำการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

“ผู้ช่วยฯ รอย” เผยตำรวจ สภ.วัฒนานคร รวบคนร้าย ชิงทรัพย์ร้านทอง พร้อมของกลาง คาจุดสกัด

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) และ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (รรท.ผบช.ภ.2) เปิดเผยว่า...

ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564

หุ้นไทยปิดลบ 1.90 จุด หลุด 1,606 สัญญาณเป็นลบ วิตกเงินทุนไหลออก-เปิดเมืองไม่แน่นอน ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,599.23 จุด ลดลง 1.90...