หลังจากที่รัฐบาลออกโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท ผ่าน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่ง ธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร รอบแรกในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จำนวน 1 ล้านราย เป็นเงิน 5,000 ล้านบาท และดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวัน วันละ 1 ล้านราย พบว่า บรรยากาศ ที่ ธ.ก.ส.สาขาโชคชัย 4 มีประชาชนมารอเข้าคิวสอบถามข้อมูลและใช้บริการด้านอื่นๆต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้จัดการสาขาระบุว่า คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (15พ.ค.) จะมีเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยามาทำการถอนเงินที่สาขาต่อเนื่อง ซึ่งทางสาขาได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อคอยอำนวยความสะดวก และให้การช่วยเหลืออยู่บริเวณด้านหน้าตู้เอทีเอ็ม พร้อมกับมีการจัดเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัด

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับเกษตรกรจะจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย