นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (15 พ.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกที่จะเริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอยืนยันว่า ธ.ก.ส. มีความพร้อมที่จะเริ่มกดปุ่มโอนเงินให้กับเกษตรกรกลุ่มแรก 1 ล้านราย ซึ่งล่าสุดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้โอนเงินให้กับธ.ก.ส. เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรล็อตแรกแล้ว 3.3 ล้านราย วงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท และจะทยอยโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลของเกษตรกร แต่ขอยืนยันว่า งบ 150,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังได้เตรียมเงินไว้พร้อมแล้ว

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้เกษตรกรวันละ 1 ล้านราย โดยจะกระจายไปทั้งหมด 1,200 สาขาที่มี ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง ทั้งชื่อที่ต้องตรงกับเลขบัญชีของธ.ก.ส. และผู้ที่แจ้งว่ามีบัญชีของธนาคารอื่น ผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

พร้อมขอฝากไปยังเกษตรกรว่า วันพรุ่งนี้ไม่จำเป็นต้องมาถอนเงินที่สาขา หากท่านใดมีบัตรเอทีเอ็มสามารถนำบัตรไปกดได้ที่ตู้กดเงินของธนาคารใดก็ได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการเดินทางมาที่สาขาด้วย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.มีแผนจะออกไปให้บริการในพื้นที่ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและลดความแออัดภายในสาขา จึงได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้กระจายข่าวให้กับเกษตรกรได้รับทราบ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาที่ทางธนาคารได้ตรวจสอบแล้วชุด 3 ล้านราย พบว่ามีจำนวน 23,570 ราย ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชี ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรเข้าไปแจ้งข้อมูลในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com