พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงผลการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ และการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิดิโอคอนเฟอเรซ์)

โดยในระหว่างการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมถึงการควบคุมการระบาดและเฝ้าระวังสังเกตุอาการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ การวิเคราะห์มาตรการรักษา การป้องกันการติดเชื้อ และเทคนิคการตรวจจับโคโรนาไวรัส

ทั้งนี้ การประชุมนอกจากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศแล้วยังได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีและหลากหลายเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศและเป็นการพัฒนาวงการแพทย์ทหารของไทยอีกด้วยโดยทางกลาโหมจีนยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับกลาโหมไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและหลังจากหมดสถานการณ์โควิด-19แล้วจะมีการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์ทหารในด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้ว