นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทยเดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข” ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา ที่ตั้งไว้บริเวณ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ในการนี้ รมช.เกษตรฯ ได้พบปะกลุ่มจิตอาสา และประชาชน ที่มารอรับของจากตู้ปันสุข

พร้อมกันนี้ ได้ให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ จ.ระยอง