ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเยาวราช นำโดย นางมนทิชา วรนัฐสุนทร ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเยาวราช พร้อมด้วย น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกัน เปิดตู้ OCTO ปันสุข อีกครั้ง พร้อมเชิญชวนพนักงาน ลูกค้าธนาคาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค และบริโภคแบ่งปันให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ฃได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้คนในชุมชนที่กำลังเดือดร้อนทยอยมารับ
การแบ่งปันสิ่งของอย่างต่อเนื่อง