วันที่ 26 กันยายน 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุดีเปรสชั่น ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง เคลื่อนตามแนวร่องมรสุม เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในช่วงวันที่ 24-25 ก.ย. 64 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย นั้น

ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้ ทุกกองบัญชาการให้ปฏิบัติ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและจัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนสนับสนุนกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ รถ,เรือรวมถึง อุปกรณ์อื่น ๆ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยด่วน รวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุอาชญากรรมในลักษณะซ้ำเติมประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพิ่มกำลังสายตรวจทั้งทางบกและทางน้ำ และชุดช่วยเหลือประชาชนออกปฏิบัติการในพื้นที่ประสบอุกทกภัย และให้ประสานความร่วมมือกับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการสอบถามเส้นทางการจราจร สามารถโทรศัพท์สอบถามมายังสายด่วน 191 สายด่วน 1193 หรือสายด่วน 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง