เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ดร.มณฑล เงินวัฒนะ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 43 ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กล่าวว่า  ตนมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งประธานฯ สำหรับประวัติการทำงาน เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. เมื่อปี 2560 ก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,ผู้บังคับการฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย บช.ศ., ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ นอกจากนั้นยังเคยทำงานในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ,กองวิจัยและวางแผน

เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ นั้น ตนเป็นคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์มาทั้งหมด 12 ชุด กว่า 12 ปี ทำให้ตนเรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์ และผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสหกรณ์ เช่น ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง นอกจากนั้นยังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พอที่จะมีเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือดำเนินการให้การทำงานของสหกรณ์ราบรื่นไปได้

พล.ต.ท.ดร.มณฑล กล่าวอีกว่า หากตนได้รับเลือกเป็นประธานฯ จะดูแลในเรื่องการดำเนินการของสหกรณ์ เน้นที่สมาชิกเป็นพิเศษ เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ ในเวลาเดียวกันสมาชิกก็คือ ลูกค้า จะต้องได้รับความพึงพอใจ คุ้มครอง ช่วยเหลือ และปฏิบัติต่อสมาชิกเป็นอย่างดี ส่วนการนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนข้างนอก ตนจะจำกัดตามความจำเป็น เพราะตราบใดที่เงินยังอยู่ในสหกรณ์ เราก็สามารถที่จะควบคุมตัวแปลต่าง ๆ ได้

ขณะเดียวกันช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อนสมาชิกคงได้รับความลำบาก ตนจะดำเนินการผ่อนปรน พักชำระหนี้ได้ การแก้ไขปัญหาสมาชิกแต่ละรายสามารถเข้ามาพบสหกรณ์ได้ เราจะใช้กลไกคลินิกสหกรณ์ในการช่วยเหลือ ส่วนในภาพรวมตนจะเสนอโครงการขอรับความช่วยเหลือการแก้ไขหนี้ของสมาชิกที่มีหนี้และครอบครัวไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเสนอให้รัฐบาลให้เงินอุดหนุนกับสหกรณ์แบบไม่คิดดอกเบี้ย และนำเงินนี้ไปให้สมาชิกได้กู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ หรือไม่คิดดอกเบี้ยเลย และมีระยะปลอดหนี้ 6 เดือน – 1 ปี สมาชิกก็จะนำเงินนี้ไปใช้จ่ายแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น

“เราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ล้าหลัง เราจะฟังสมาชิกเป็นเสียงสวรรค์ เราจะมุ่งช่วยเหลือกันและกัน เราจะแบ่งปันบันดาลสุขให้ทุกคน  ขอสัญญาหากท่านสมาชิกสหกรณ์เลือกตนเป็นประธาน สอ.ตร. “พล.ต.ท.ดร.มณฑล กล่าว”

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด