นายหยาง หลิว (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) กรรมการธนาคาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารธนาคาร มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE) ให้กับ นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร (ลำดับที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 850 ชุด มูลค่า 200,000 บาท ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ จะนำชุด PPE ดังกล่าวส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร ทั่วประเทศได้สวมใส่เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่