วันที่ 4 สิงหาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิ่มเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่อาการรุนแรง (สีแดง) ของกรุงเทพมหานคร ว่า ในวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค.64) กรุงเทพมหานคร จะเปิดห้อง Modular ICU สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่อาการรุนแรง (สีแดง) เพิ่มเติมอีก 2 อาคาร รองรับผู้ป่วยได้ 20 เตียง ณ อาคารที่ 3 และ 4 (ICU 3, 4) ภายในศูนย์การเรียนรู้ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดบริการแล้ว 2 อาคาร (ICU 1, 2) รองรับผู้ป่วยได้ 20 เตียง ขณะนี้มีผู้เข้าพักเต็มแล้ว จำนวน 20 เตียง ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ในการดำเนินการเพิ่มเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงโดยใช้นวัตกรรม Modular ICU ในการปรับเพิ่มห้อง ICU โดยถูกออกแบบตามลักษณะการทำงานของข้อกำหนดห้อง ICU ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนจำนวน 4 อาคาร รองรับผู้ป่วยได้ 40 เตียง

พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครได้ปรับพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 ของโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ 1 (ศูนย์การเรียนรู้ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์) สร้างเป็นห้องความดันลบ (ICU 5) เพื่อรองรับผู้ป่วยสีแดงเพิ่มเติม สามารถรองรับได้ 40 เตียง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ด้านโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขณะนี้มีผู้ป่วยสีแดงครองเตียง 85 ราย แบ่งเป็น บริเวณชั้น 2 (ward 2) จำนวน 33 เตียง และชั้น 3 (ward 3) จำนวน 52 เตียง ทั้งนี้ หากปรับปรุงห้องความดันลบ ICU 5 แล้วเสร็จกรุงเทพมหานครจะมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยสีแดงจำนวน 165 เตียง สำหรับการรองรับผู้ป่วยสีเหลืองโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้ปรับพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน 140 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 133 ราย