เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล จากทำเนียบรัฐบาลมายังห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการใช้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 27 ราย ,ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. … , พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ขอให้ ก.ตร. ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจรองรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครอง, การกำหนดตำแหน่งนายแพทย์ (สบ 7) และทันตแพทย์ (สบ 6) ในสังกัด รพ.ตร., การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และเรื่องอื่น ๆ ถ้ามี

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ 5/2564 พิจารณาอนุมัติจำนวนตำแหน่งตามที่ ก.ตร. เสนอ เพื่อใช้การประชุมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) – ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2564 ต่อไป

ที่น่าสนใจคือ วาระที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขอให้ ก.ตร. ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 9) ของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เป็นตำแหน่งเฉพาะตัว เพื่อให้ ก.ตร. ชี้ชัดว่า ตำแหน่ง ปรึกษา (สบ 9) ที่ครองอยู่ สามารถสไลด์ไปนั่ง ‘ผู้ช่วย ผบ.ตร.’ หรือเลื่อนขึ้น ‘รอง ผบ.ตร.’ ได้หรือไม่ .?

“บิ๊กปั๊ด” นัด ‘ผบช.’ ทุกหน่วยให้ข้อมูลจัดเตรียมโผนายพลสีกากี 5 ส.ค. นี้

ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่า  พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช  ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) มีหนังสือส่วนราชการ สกพ. ที่ 0009.231/5470 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร.

ตามหนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/5023 ลง 9 กรกฎาคม 2564 ให้หน่วยและหน่วยงานพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ผบก. ถึง ผบช. ส่งไปยังหน่วย ตร. (ผ่าน ทพ.) ภายใน 12 กรกฎาคม 2564 นั้น

“เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผบก. ขึ้นไปวาระประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและละเอียดรอบคอบ ผบ.ตร. จึงได้กำหนดนัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. และให้ท่านเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ” หนังสือดังกล่าวระบุ

สำหรับตำแหน่งว่างระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ลงไปถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2564 รอง ผบ.ตร.ว่าง 2 ตำแหน่ง ส่วนระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 9 ตำแหน่ง ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ว่าง 20 ตำแหน่ง ระดับ รองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) ว่าง 42 ตำแหน่ง และ ผบก.ว่าง 84 ตำแหน่ง ดังนั้น ในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปีนี้จะมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 157 ตำแหน่ง