บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ส่งตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้แบรนด์ PT ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2,500 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลที่รักษาโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยมีพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอง ค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมปทุมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี