EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงการคลัง สนับสนุนน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

70

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ ดร.พรชัย ฐีระเวช (ซ้าย) รองปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปใช้ดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564