นางนันท์นิชา กิจจะวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 180,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อจำนวน 1 เครื่องเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือด ให้แก่ โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี แพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ BAM สำนักงานนครราชสีมา