เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 มิถุนายน 564 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่าน นายวิทยา นิติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ และ รองโฆษกสำนักงาน ปปง. ถึง พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รักษาการเลขาธิการ ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางเงินกรณีข่าวบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับพวก เรื่องการเสียภาษีของบริษัทโตโยต้า มีความเกี่ยวพันกับตุลาการผู้พิพากษาอาวุโส 3 ท่าน ในศาลยุติธรรมที่เป็นข่าวเกรียวกราว ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

นายวัชระ กล่าวว่า ตนในฐานะประชาชนผู้เสียภาษี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง อาจเป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการดิสเครดิต ศาลยุติธรรม จึงไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้ เพราะกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้รับผลกระทบไปทั่วโลก รู้สึกเสียใจที่ปรากฏเรื่องในทางลบเป็นอย่างยิ่งกับศาลยุติธรรม โดยมีมูลเหตุมาจากการเสียภาษีชิ้นส่วนรถยนต์โตโยต้า พริอุส ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในอนาคต และมีผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในทางลบยิ่งเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมเศรษฐกิจในภาวะโรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก

ดังนั้น เพื่อให้ความจริงปรากฏ และเป็นไปตามกฎหมาย  จึงขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทในเครือ (ถ้ามี) และบริษัท โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น รวมการโอนเงินเข้าออกระหว่างประเทศในบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมด ตามความผิดมูลฐานของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 (5) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น  ซึ่งบริษัทเอกชน หรือบุคคลจะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนในการกระทำต่อความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวด้วย