วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) รวมทั้งได้ออกมาตรการป้องกันโรคสำหรับสถานที่และกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายตามประกาศดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และสวนพฤกศาสตร์ต่าง ๆ ได้รับอนุญาตให้ผ่อนคลายมาตรการ สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00 – 21.00 น. อนุญาตเฉพาะการเดินและวิ่งเพื่อออกกำลังกายเท่านั้น งดกิจกรรมสันทนาการ การปั่นจักรยานและการออกกำลังกายแบบอื่น ๆ 

สำหรับออกกำลังกายด้วยการเดินให้สวมหน้ากากและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หากออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ให้สวมหน้ากากแต่สามารถเปิดบริเวณจมูกได้ รวมทั้งให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 5 เมตรและวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ อุปกรณ์เป็นประจำ สม่ำเสมอ  กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในสวนฯอย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการในสวนสาธารณะ งดใช้อุปกรณ์ออกกำลังทุกประเภท งดใช้สนามเด็กเล่น ฟิตเนส งดรับประทานอาหารในสวนฯ (อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้น) งดการรวมกลุ่มสนทนาและการออกกำลังกายแบบรวมกลุ่ม งดการแสดง การละเล่น และการแข่งขันทุกประเภท  นอกจากนี้ผู้เข้าใช้บริการทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโดยตรวจวัดอุณหูมิก่อนเข้าสวนฯ หากอุณหภูมิสูงเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสวนทุกกรณี สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ในส่วนของสวนสาธารณะที่มีบริการโซนสำหรับสุนัข Dog Park ยังไม่เปิดให้บริการ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร