เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลอาญารัชดา มีรายงานว่า ศาลอาญาได้พิจารณาไต่สวนคดี น.ส.หทัยรัตน์ แก้วสีคราม(พลอย) ผู้ต้องหาที่ 2 คดีร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีหรือใช้อาวุธโดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปฯ จากเหตุการณ์ชุมนุมหน้าศาลอาญาวันที่ 2 พฤษภาคม 2564

โดยมีรายงานว่า วันนี้ศาลอาญา ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ซึ่งศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าผู้ต้องหาที่ 2 อยู่ในระหว่างการศึกษาและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 2 ในระหว่างสอบสวน ตีราคาประกัน 100,000 บาทโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ผู้ต้องหาที่ 2 ไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการอันมีลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมาย กับให้ผู้ต้องหาที่ 2 มารายงานตัวต่อศาลชั้นต้นทุก 2 สัปดาห์ต่อครั้งตามวันเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ห้ามผู้ต้องหาที่ 2 เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาลชั้นต้น ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ 2 ให้ศาลชั้นต้นแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ ทั้งนี้หากมีพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาที่ 2 ผิดเงื่อนไขข้างต้นหรือจะหลบหนีหรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ก็ให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนประกันตัวผู้ต้องหาที่ 2 ทันที