เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีหนังสือแจ้งเวียน วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง ข้าราชการทุกหน่วยทุกระดับ โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า  ตามที่รัฐบาล และ ตร. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจร และการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 รวมตลอดถึงการดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) ที่ผ่านมา นั้น บัดนี้การปฏิบัติภารกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการปฏิบัติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรจุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี ในการนี้

จึงขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุ่มเท และเสียสละ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรวมตลอดไป

อนึ่ง ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝากขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทุกนายมาในโอกาสนี้ด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือดังกล่าว ระบุ