นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวเห็นด้วยกับหลักการกลัดกระดุมเม็ดแรกต้องกลัดให้ถูก จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นำเสนอแต่การเสนอของนายพิธา เป็นการเสนอการกลัดกระดุมด้วยมือข้างเดียว ด้วยมุมมองของฝ่ายตนเองเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน การกลัดกระดุมเม็ดแรก ที่นายพิธาและฝ่ายค้านเสนอโดยการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออก ยังมีเหตุผลไม่เพียงพอ ประชาชนส่วนข้างมากทั่วประเทศ อาจจะยังไม่เห็นด้วยจึงไม่ประสบผลสำเร็จตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลย การกลัดกระดุมเม็ดแรกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องใช้สองมือช่วยกัน

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ผู้นำทางความคิดของม็อบปลดแอก ได้มองข้าม พล.อ.ประยุทธ์ไปแล้ว เป้าหมายหลักอยู่ที่การปฏิรูปสถาบัน ดังนั้นความขัดแย้งหลักในสังคมไทยปัจจุบันคือความขัดแย้งระหว่างฝ่ายปกป้องสถาบันกับฝ่ายที่อ้างว่าจะปฏิรูปสถาบัน ซึ่งเกี่ยวพันมากับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตรง

ดังนั้น การกลัดกระดุมเม็ดแรกต้องเริ่มจากการที่รัฐสภา ร่วมกันหาวิธีการทำประชามติขอความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าจะแก้อย่างไร แก้แค่ไหนก่อน เมื่อมีประชามติออกมาแล้วทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับตามระบอบประชาธิปไตย ความขัดแย้งหลักในสังคมไทยจึงจะลดลงได้ กระดุมเม็ดที่สองก็คือรัฐสภา ทำการ แก้ไขรัฐธรรมนูญตามประชามติที่ได้รับ จากคนไทยทั่วประเทศ และกระดุมเม็ดที่ 3 เมื่อแก้ไข รัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ก็ให้นายกรัฐมนตรี ยุบสภา จัดการเลือกตั้งใหม่ ให้ได้นายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง ต้องกลัดกระดุม โดยฟังเสียงจากประชาชนทุกฝ่าย เป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกด้วยสองมือ แบบนี้ เท่านั้น จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้