นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู รองหัวหน้าพรรค และคณะทำงานทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ชี้การลาออกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ ทางออกในการแก้ไขปัญหาประเทศที่ดีที่สุด ทั้งนี้ นายไชยา กล่าวว่า จากการประชุมของรัฐสภาเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ ตาม ม.165 เมื่อ 26-27 ต.ค.2563 ที่ผ่านมานั้น ตนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นไว้ว่า จากสถานการณ์การออกมาชุมนุมของเยาวชนคนหนุ่มสาว นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ใช้ยุทธวิธีการชุมนุมแบบดาวกระจายไร้ผู้นำทั่วประเทศในขณะนี้ เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนั้น เป็นการแสดงออกในพลังบริสุทธิ์ที่มีความปรารถนาต่อบ้านเมืองในฐานะอนาคตของชาติ อยากให้รัฐบาลรับฟังอย่างไม่มีอคติด้วยเหตุด้วยผล เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ

โดยมูลเหตุของปัญหามาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มีการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร ผ่านกลไกระบบกฎหมายที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 20 ปี ยังมีอำนาจกำหนดนโยบายสาธารณะที่ครอบงำรัฐบาลในอนาคตและไม่ทันสมัยกับบริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดของรัฐบาลนำมาซึ่งวิกฤติการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก

ดังนั้น หนทางเดียวในขณะนี้คือ ต้องยอมรับถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศ การแก้ไขปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุด ตัวนายกรัฐมนตรีนั่นแหละคือปัญหาของประเทศ จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก เพราะการลาออกคือการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยเช่นกัน เพราะยิ่งอยู่นานปัญหาของประเทศจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนยากจะแก้ไข