นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีข้อเสนอของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคในเรื่องการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ข้อเสนอของนายจุรินทร์ ต้องถือว่าได้รับเสียงตอบรับ เห็นพ้องจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี มีเจตนารมณ์คือต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ การพูดคุยเพื่อแสวงหาความเห็นพ้องต้องกัน จะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศ ขณะนี้ระหว่างที่รอประธานรัฐสภา ในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ได้ประสานไปยังสถาบันพระปกเกล้า ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างของคณะกรรมการ ทางพรรคได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่จะเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ที่ต้องการหาทางออกให้กับประเทศอย่างแท้จริง

ส่วนที่มีความเป็นห่วงว่า ฝ่ายค้านและฝ่ายผู้ชุมนุม จะไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดดังกล่าวนั้น ส่วนตัวไม่อยากให้คิดไปก่อนล่วงหน้า เพราะจากการพูดคุยกับหลายคนที่อยู่ฝ่ายค้าน ก็เห็นด้วยที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และเชื่อว่าตัวแทนผู้ชุมนุมก็จะส่งตัวแทนมาร่วมด้วย การตั้งต้นด้วยการยึดประโยชน์ของประเทศนั้น เชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้ มาช่วยกันคิด ร่วมกันทำ เมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้ว ใครมีหน้าที่ส่วนไหนก็ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามแนวทางที่เห็นพ้องต้องกัน ก็จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้