นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แถลงถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างการชุมนุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นห่วงสวัสดิภาพนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความคิดใดก็ตาม โดยทั้งสองกลุ่มไม่ได้ขออนุญาตในการใช้พื้นที่ แต่เป็นการนัดหมายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งตนเองเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเจรจากับกลุ่มปกป้องสถาบัน ที่จัดกิจกรรมอยู่บริเวณลานพ่อขุน ว่าหากจัดกิจกรรมเสร็จให้ออกจากพื้นที่ เกรงว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากัน ขณะเดียวกันก็ได้พูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายรามคำแหง ให้ย้ายสถานที่จัดกิจกรรม ที่จากเดิมมีกำหนดใช้สถานที่ลานพ่อขุนเหมือนกัน ซึ่งกลุ่มรามคำแหงประชาธิปไตยก็ให้ความร่วมมือ มีการย้ายสถานที่จัดกิจกรรมไปที่หน้าตึกอธิการบดี นอกจากนี้ตนยังได้ประสานไป สน.หัวหมาก จัดกำลังดูแลความปลอดภัยด้วย แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น จึงขอชี้แจง 6 ข้อดังนี้

1.รามคำแหงไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการแสดงออกทางการเมือง และขอตำหนิบุคคลดังกล่าว
2.จุดยืนเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน ไม่ปิดกั้นในการแสดงออกของนักศึกษา
3.ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักสันติวิธี และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพและจัดกิจกรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย
4.มหาวิทยาลัยพร้อมให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
5.มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีบุคลากรเกี่ยวข้องกับความรุนแรง จะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด
6.มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความอดกลั้น ยึดมั่นในหลักสันติวิธี เคารพซึ่งกันและกันในความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชน

ส่วนในเรื่องกรอบเวลาดำเนินการ และหาแนวทางป้องกัน จะทำให้เร็วที่สุด หากใครมีหลักฐานขอให้ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอแสดงความเป็นห่วงผู้บาดเจ็บทุกคน หากทราบว่ารักษาตัวอยู่ที่ใด ทางมหาวิทยาลัยจะส่งคนไปเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ปล่อยให้มีความรุนแรงในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายก่อนเริ่มกิจกรรม และทั้งสองฝ่ายก็รับปากด้วยว่าจะไม่ให้เกิดความรุนแรง