พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบกและโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าวันนี้ (22 ต.ค.63) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจพื้นที่ชายแดนด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังนเรศวร ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการดูแลพื้นที่ชายแดนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรอง

การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้รับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร พร้อมตรวจภูมิประเทศพื้นที่ช่องทางท่าข้ามธรรมชาติที่ 23 บ้านวังแก้ว และเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านวาเล่ย์เหนือ อ.พบพระ โดยได้เน้นให้กำลังในพื้นที่ดำรงความต่อเนื่องในภารกิจป้องกันประเทศ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19

โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรอง เข้มงวดตามมาตรการที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว ทั้งเรื่องการใช้กำลังเฝ้าตรวจ มาตรการด้านการข่าว ความร่วมมือของประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งการวางเครื่องกีดขวางตามแนวเส้นทางธรรมชาติ ไฟส่องสว่าง การลาดตระเวนตรวจการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกช่องทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในสภาวะที่ยากลำบาก ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และสภาพอากาศแปรปรวน กำชับให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำรงภารกิจของหน่วย สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ