ภายหลังการประชุมพรรคพลังประชารัฐวาระพิเศษ นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรค และนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง รองโฆษกพรรค ได้แถลงข่าวถึงมติของที่ประชุมครั้งนี้ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีความห่วงใยกับประชาชน และย้ำในจุดยืนของพรรค 3 ข้อ คือ 1.พรรคพลังประชารัฐยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.พรรคพลังประชารัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.พรรคพลังประชารัฐ สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญโดยกระบวนการทางรัฐสภา และเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และหมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะธำรงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้าน นายสัณหพจน์ กล่าวว่า พรรคได้มีการเน้นย้ำให้สมาชิก ส.ส.ทุกคน ต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราปกป้องสถาบัน เราพร้อมรับฟังความคิดที่เห็นต่างทุกคนในสังคม และถึงเยาวชนด้วย ส่วนข้อเรียกร้องให้นายกฯ ลาออกจากตำแหน่ง ส่วนตัวมองว่า ยังไม่เห็นว่านายกรัฐมนตรีกระทำความผิดใด ๆ และนายกทำงานหนักและแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้อย่างดีมาโดยตลอด

ส่วนพลังประชารัฐ จะแสดงจุดยืนในประชาธิปไตยอย่างใดนั้น ส.ส.ทุกคน มีการขับเคลื่อนในหลาย ๆ จังหวัด โดยการใส่เสื้อเหลือง ซึ่งเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม ตนสงสัยว่า ทำไมเราถึงไม่ธำรงไว้ในประชาธิปไตย เพราะการปกครองรูปแบบอื่นก็ต่างมีปัญหาเช่นกัน

ส่วนกรณีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะทำให้เกิดเหตุการณ์ม็อบชนม็อบหรือไม่ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก นอกจากสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเอง