เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.เพิ่มพูน  ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค.1) เปิดเผยว่า ตามที่ ตร. สั่งการให้แต่ละหน่วยจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อสนับสนุนภารกิจ กอร.ฉ. ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.63 เป็นต้นมานั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีความเป็นห่วงกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลกำลังพลอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบหมาย ให้ติดตามดูแลในเรื่องที่พักและอาหารของกำลังพล ในแต่ละหน่วยที่มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง บช.น. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดที่พักและอาหาร และจากที่ได้ไปตรวจเยี่ยมกองร้อยควบคุมฝูงชน และรับฟังข้อมูลจากกำลังพลที่มาปฏิบัติภารกิจ ทำให้พบว่า โดยรวม ที่พักและอาหาร ซึ่ง บช.น. จัดให้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ปรากฏมีข่าวในเชิงลบ เผยแพร่ออกมา ระบุว่า อาหารของกำลังพลบางจุดไม่เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และกระทบต่อขวัญและกำลังใจ  ของกำลังพลเพื่อเป็นการติดตาม และตรวจสอบข่าวสารดังกล่าว ประกอบกับความห่วงใยของ ท่าน ผบ.ตร. ในวันนี้จึงได้มาตรวจเยี่ยมกำลังของกองร้อยควบคุมฝูงชน ที่บ้านราชวิถี พบกองร้อยควบคุมฝูงชนของ จว.กาญจนบุรี จำนวน 170 นาย และกองร้อยควบคุมฝูงชนของ จว.แพร่ จำนวน 176 นาย โดยได้นำความห่วงใยของ ผบ.ตร. มาถ่ายทอดให้กำลังพลทุกนายรับทราบ อีกทั้งได้มาตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกนาย

พล.ต.ท.เพิ่มพูน เปิดเผยอีกว่าก่อนหน้านี้ ได้มี วิทยุ สั่งการให้ทุกพื้นที่ ให้เตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลทุกนายก่อนมาปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังพลกรอกแบบสอบถามตามแบบประเมินออนไลน์(Google From) เกี่ยวกับที่พักและอาหารเพื่อ ตร. จะนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข และในกรณีที่มีข่าวเชิงลบได้กำชับให้ บช.น. เร่งตรวจสอบ หากพบว่าไม่เป็นเรื่องจริงให้รีบดำเนินการแก้ไขข่าวสารเพื่อให้สังคมรับทราบ พร้อมกับให้ บก.และ สน. ที่รับผิดชอบพื้นที่ ในจุดที่กำลังพลมาปฏิบัติหน้าที่ ทั้งจุดที่พักอาศัย และจุดปฏิบัติงานของกำลังพลเข้าไปดูแลความเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กองร้อยควบคุมฝูงชน ถ้าหากเกินกำลังให้รายงานให้ ตร. ทราบ เพื่อจะได้แก้ไขให้กำลังพลโดยเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ    ของกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ตามข้อห่วงใยของ ผบ.ตร. “ผู้ช่วย ผบ.ตร.กล่าว”