ที่ห้องประชุม ศฝร.ภ.1 อ.เมือง จว.สระบุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 (บร) ในฐานะผู้รับผิดชอบงานบริหาร ได้กล่าวมอบนโยบาย และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้กับ หน.สภ.ในสังกัด ภ.1 ที่เข้าร่วมใน”โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ ของ ตำรวจภูธรภาค 1″ ระหว่างวันที่ 23 – 28 มี.ค.2560

ซึ่งในส่วนของงานบริหาร จะมีการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องบริหารงานการเงิน โดยมี พ.ต.อ.ภูษณิศา วิเศษพยูร รอง ผบก.ตส.1 การบริหารงานงบประมาณ โดย พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบก.งป. การบริหารงานพัสดุ โดย นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี การควบคุมหมายจับตามตัวชี้วัด

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่า ในแต่ละเรื่องเป็นวิชาที่ หน.สภ.ในฐานะผู้บริหาร สภ.จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการบริหารงานในสถานีตำรวจต่อไปโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ